Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η αφοσίωση στον ασθενή, καθώς και η προσφορά όλων των συνεργατών -πέραν των συμβατικών τους υποχρεώσεων-, αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο του τμήματος από πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ενώ αδιαμφισβήτητα διασφαλίζουν την επιτυχή συνέχεια στο μέλλον.

Σωτήριος Πράπας
Σωτήριος Πράπας

Διευθυντής κλινικής Καρδιοχειρουργός

Ιωάννης Λιναρδάκης
Ιωάννης Λιναρδάκης

Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιοχειρουργός

Κωνσταντίνος Κατσαβριάς
Κωνσταντίνος Κατσαβριάς

Επιμελητής A Καρδιοχειρουργός

Φωτεινή Ντάνου
Φωτεινή Ντάνου

Αναισθησιολόγος

Πόλυ Στρατήγη
Πόλυ Στρατήγη

Αναισθησιολόγος

Βίκυ Πράπα
Βίκυ Πράπα

Αναισθησιολόγος

Κωνσταντίνος Πατρής
Κωνσταντίνος Πατρής

Αναισθησιολόγος

Άννα-Αγγελική Τσιορβά
Άννα-Αγγελική Τσιορβά

Υπεύθυνη Εξωσωματικής Κυκλοφορίας

Αικατερίνη Μπή
Αικατερίνη Μπή

Γραμματέας

Σοφία Κανελλοπούλου
Σοφία Κανελλοπούλου

Υπεύθυνη επικοινωνίας ασθενών

Στέλλα Παπανδρεοπούλου
Στέλλα Παπανδρεοπούλου

CEO Reasearch, IT

95.JPG